dimarts, 17 de maig de 2011

El programa de MATADEPERA OBERTA


 • La Matadepera que volem

  Volem potenciar el centre del poble com a eix vertebrador de Matadepera, apostar pel comerç, per la cultura i l’esport com a elements cabdals d’aquest centre. Eliminar la zona blava per facilitar que els veïns de les urbanitzacions puguin baixar més fàcilment al centre i aconseguirem que els joves es quedin, que trobin feina, habitatge i llocs d’oci, perquè siguin la veritable força del poble.


  I tot això ho farem d’una manera austera, gestionant els diners públics de forma eficient i fent el màxim amb el mínim possible.
  EL POBLE:

  Cultura

  Reactivarem el Consell Municipal de Cultura fent una taula de cultura integrada pels responsables de les activitats culturals que es fan al poble.

 • Donarem suport a les entitats perquè tornin a ser el motor de la vida cultural del poble.
  Reactivarem el Casal de Cultura i el seu bar com un punt central de la vida cultural i associativa del poble.
  Potenciarem activitats que reflecteixin la cultura popular de Matadepera al llarg dels anys.
  Posarem un panell d’anuncis culturals a la rotonda de Can Candi per informar a les persones que viuen a la part nord de Matadepera.
  Farem un espai a Can Vinyès on es pugin dur a terme activitats culturals a l’aire lliure, en un lloc on no es molesta a ningú.
  Facilitarem l’accés dels alumnes de la nova escola de música a les diferents activitats musicals que es fan al poble.
  Acabarem l’auditori municipal i l’omplirem de contingut.
  Negociarem per aconseguir un espai per Matadepera a Canal Terrassa Vallès.

  Esports i lleure

  Potenciarem l’hoquei amb un nou camp per al Matadepera 88. Així alleugeriríem el pavelló poliesportiu que ara està saturat.
  Organitzarem activitats esportives per a discapacitats.
  Treballarem per aconseguir una piscina municipal coberta perquè pugui ser utilitzada al llarg de tot l’any.
  Aconseguirem un gimnàs municipal ben equipat.
  Construirem 4 pistes de pàdel.
  Oferirem als adolescents i joves espais i zones d’esbarjo a la seva mida i amb la seva participació.
  Crearem una oferta de lleure lligada al nostre entorn natural per als nostres veïns i pels visitants.

  Mobilitat


  Proposem un poble sense barreres, accessible, on els desplaçaments es puguin fer amb el màxim d’autonomia i seguretat.
  Recuperarem la zona de vianants per a les persones.
  Volem itineraris segurs entre els diferents espais de trobada del poble, que es puguin fer a peu, en bicicleta o patinet. Posarem especial accent en els que comuniquen amb les escoles.
  Cercarem subvencions per construir un pont d’entrada Cavall Bernat / Avinguda Rocafort.
  Intentarem la millora de les comunicacions amb la comarca: Terrassa, Sabadell, més freqüència dels autobusos, i arribada del Metro del Vallès.

  Urbanisme


  Reforçarem l’enllumenat públic i renovarem el més deficient, complint amb la normativa anti-contaminació lumínica.
  Negociarem un acord municipal amb les companyies subministradores per millorar les xarxes de llum, aigua i telefonia.
  Ampliarem les voreres on sigui possible.
  Farem una programació plurianual i millorarem la pavimentació dels carrers i la conservació de les voreres.
  Utilitzarem plantes autòctones per a la jardineria municipal.
  Preservarem i posarem en valor el patrimoni arquitectònic, històric i artístic de Matadepera.

  Comerç

  Potenciarem el comerç de qualitat i proximitat que faci poble i reforci la seva vitalitat.
  Treballarem conjuntament amb l’Associació de Comerciants per fixar polítiques de promoció del comerç que facin del centre de Matadepera un pol d’atracció.
  Facilitarem l’accés als comerços, sobre tot als veïns de les urbanitzacions, eliminant la zona blava, ampliant les voreres i fent respectar la zona de vianants.
  Reforçarem la identitat del casc antic, la zona de vianants i el seu caràcter comercial on anar a passejar i comprar.

  EL PARC:

  Farem que es netegin camins, boscos i torrenteres, per evitar incendis i aiguats.
  Aproparem el parc a la població, tot connectant els espais verds del poble amb el parc, perquè tots en puguem gaudir i ens el fem nostre.
  Recuperarem els terrenys del camp de golf per a ús i esbarjo de tots els matadeperencs.
  Farem campanyes divulgatives per conèixer el nostre medi natural.
  Volem un parc on puguem passejar per camins ben senyalitzats.
  Intentarem l’ampliació del parc per preservar la Costa del Tet i el Montrodon.
  Garantirem l’ús públic del Camí dels Monjos.
  Crearem una escola de jardineria aprofitant el nostre entorn.
  Incentivarem l’ús de la biomassa com a recurs i fomentarem la creació d’empreses de turisme de natura, rural i ecològic.

  LES PERSONES:

  Infants

  Millorarem i farem nous espais on organitzarem activitats d’oci per als infants.
  Recuperarem espais naturals propers al poble, com ara el bosc de les farigoles, perquè els infants puguin gaudir de la natura fàcilment.
  Millorarem els camins in senders perquè els nens es puguin desplaçar de manera segura pel poble.

  Els joves

  Hem d’aconseguir que els joves puguin tenir opcions de realitzar la seva vida al poble, amb possibilitats de treball, d’habitatge i de lleure. Per això facilitarem:
  L’accés al treball dels joves i no tan joves establint convenis de col·laboració amb el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya).
  L’accés a l’habitatge a un preu adequat a les rendes dels qui estan començant la seva vida laboral.
  Que els joves tinguin un local adequat on poder desenvolupar activitats del seu interès i gestionades per ells.

  Gent gran

  Proposarem activitats obertes a tothom, on també a les persones grans pugin participar de manera activa.
  Recolzarem les iniciatives de la gent gran donant-los-hi suport econòmic i organitzatiu.
  Proporcionarem cursos de risoteràpia i musicoteràpia i seguirem amb els cursos per reforçar la memòria, per millorar el seu benestar.
  Eliminarem obstacles i barreres arquitectòniques que van en cadira de rodes, crosses, bastó: voreres, arbres que envaeixen les voreres i enrajolats deficients.
  Establirem un lligam entre el CAP (metges, infermeres i assistent social) i l’Ajuntament per a poder fer accions que millorin les necessitats de les persones grans.
  Vetllarem pel compliment de la Llei de la Dependència a Matadepera.
  Farem un circuit de passeig per a les persones grans, des del carrer St. Joan fins a la font de Can Vinyès. En aquest circuit es podrien instal·lar aparells gimnàstics individuals.
  Donarem suport a la magnífica tasca de voluntariat que fa la gent gran.

  EL MÓN:

  Farem que Matadepera estigui connectada al món, que l’accés a la telefonia, la televisió o internet no sigui un problema per a cap dels nostres ciutadans, tot aprofitant les últimes tecnologies.
  Procurarem que tots els ciutadans puguin utilitzar l’e-administració, l’administració electrònica que faciliti els tràmits amb l’Ajuntament des de casa.
  Apostem per una Matadepera 2.0, una Matadepera participativa, on tots els ciutadans puguin involucrar-se en els processos de gestió i presa de decisions del poble.
  Volem una Matadepera solidària amb els més necessitats, que col·labori amb les ONG’s del tercer i quart món.
  Incentivarem l’ús de vehicles elèctrics per evitar sorolls i contaminació, mitjançant una reducció de l’impost de circulació i posant punts de recàrrega elèctrica al poble.