dimecres, 22 de desembre de 2010

Què va passar el passat dimarts al Congrés?

Aquest dimarts, el Congrés ha donat llum verda a la nova Llei d’economia sostenible, que conté més de 150 articles i disposicions addicionals, de les qual totes s’han aprovat excepte una: l’anomenada “llei Sinde”.

Aquesta normativa representa una important tasca legislativa de la qual crec que cal destacar dos punts:

D’una banda, la cambra va aprovar amb un total consens la nova Llei del Tercer Sector, que estableix les bases per a un sector econòmic que actualment engloba unes 52.000 i una facturació de 102 milions d’euros (un 10% del PIB).

La nova llei delimita què és l’economia social, quines són les empreses que la formen i quins són els seus objectius. Segons la normativa aprovada pel Congrés, l’economia social és “progrés, és cohesió social, és democràcia econòmica”. Per això, el redactat de la Llei integra expressament a cooperatives, mutualitats, societats laborals, fundacions amb activitat de mercat, empreses d’inserció laboral i altres entitats singulars com ara la ONCE.

Així doncs, la nova Llei crea un marc general que dóna sentit al conjunt des d’un punt de vista social, econòmic i polític. La normativa aposta clarament pels nous models productius responsables amb la societat, prima les persones per davant del capital i situa l’autoorganització com un element clau per al creixement personal i col•lectiu.

A més, el Congrés dels Diputats també ha donat llum verda amb un ampli suport a la nova Llei de Seguretat Aèria. Una normativa que estableix nous criteris per a la prevenció de riscos i per la millora de les condicions de seguretat operacional en els aeroports.

La nova Llei estableix un sistema de captació, recopilació, processament, intercanvi i anàlisi de tota la informació rellevant sobre la seguretat operacional, la adopció i el seguiment de mesures mitigadores del risc i la promoció de la seguretat. A més, la normativa que hem aprovat millorarà la identificació de tots aquells esdeveniments precursors d’accidents aeris i, per tant, reforçarà els nivells de seguretat.

En definitiva, es tracta d’una normativa molt tècnica que si voleu podem comentar més extensament en el meu bloc.

Però abans d’acabar, un cop més voldria denunciar que en els mitjans de comunicació la tasca del Congrés es redueixi a temes importants, però no vitals per a la població. Els diputats fem molta i bona feina, les dues lleis de les que us he parlat en són un bon exemple però són molt pocs els mitjans de comunicació que n’han parlat. Suposo que ven molt més el conflicte creat entorn a l’anomenada “Llei Sinde”... que hi farem!!